O NAMA

Firma ,,Svetislav teks’’ d.o.o. je tekstilna firma, sa sjedištem u Gradišci, Bosna i Hercegovina.
Gradiška je smještena na sjeveru Bosne i Hercegovine na desnoj obali rijeke Save, uz samu granicu sa Republikom Hrvatskom. Nedaleko od granice u mjestu Okučani, prolazi auto-put Zagreb-Beograd.
Mi smo firma porodične tradicije čiji počeci rada datiraju u 1963. godini. Iz oblika tekstilne radionice, u firmu prelazimo 1993. godine, od kada bilježimo stalan rast proizvodnje i broj zaposlenih radnika. Danas firma zapošljava 28 stalno zaposlenih radnika, sa stalnom tendencijom porasta proizvodnje i broja zaposlenih radnika. Proizvodnja se zasniva na konfekcioniranju dječije, ženske i muške trikotaže.

Karta